Tallinn Open Taekwondo G2

Tallinn Estland Tallinn

https://worldtkd.simplycompete.com/eventDetails/11ec6c90-156d-7d53-9314-027c2ce9019d/1

€100

Pools Open Taekwondo G2

Warschau Polen Warschau

https://worldtkd.simplycompete.com/eventDetails/11ec6c90-76c1-ded2-9314-027c2ce9019d/1

€100

Frans Open Taekwondo G2

Parijs Frankrijk Parijs

https://worldtkd.simplycompete.com/eventDetails/11ec6c97-8ddd-3a1e-9314-027c2ce9019d/1

€100